2024 Mali Yılı İçin 150 Kalem Diş Sarf ve Sterilizasyon Malzemesi Alımı İhalesi Başlıyor!

2024 Mali Yılı için 150 farklı diş sarf ve sterilizasyon malzemesi alımı yapılacaktır. Bu mal alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi gereğince açık ihale usulüyle gerçekleştirilecektir. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir:

1- İdarenin:
a) Adı: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-TEPEBAŞI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi: GÜÇLÜKAYA MAH. FATIH CAD. ÇAGLA SOK. 2 06629 TEPEBAŞI KEÇİÖREN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 3123600007 – 3123610016
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımı:
– Adı: 2024 Mali Yılı İçin 150 Kalem Diş Sarf ve Sterilizasyon Malzemesi Alımı
– Niteliği, türü ve miktarı: Detaylı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
– Yapılacağı/teslim edileceği yer: Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ilgili depoları
– Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kurumun ihtiyacına göre malzemelerin siparişi çekilecektir. Siparişlerin 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edilmesi gerekmektedir.
– İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra başlayacaktır.

3- İhalenin:
a) İhale tarih ve saati: 16.04.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri: Ankara Tepebaşı Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi Toplantı Salonu

4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ihale dokümanında belirtilmiştir. İsteklilerin gereken belgeleri ve bilgileri EKAP üzerinden sunmaları gerekmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup, yerli malı teklif edenlere %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir ancak teklif verecek olanların e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler e-imza ile imzalanarak ve teklif anahtarı ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucunda sözleşme imzalanacak birim fiyat üzerinden olacaktır.

10- Kısmi teklif verilebilir.

11- İstekliler geçici teminat vereceklerdir.

12- Elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gün olarak belirlenmiştir.

14- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

15- Diğer hususlar ihale dokümanında belirtilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu