3 Grup 44 Kalem Kit Alımı İhalesi Elektronik Ortamda Yapılacak!

3 Grup 44 Kalem Kit Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Teklifler sadece EKAP üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. İhaleye ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir:

1- İdarenin
a) Adı: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi: ODTÜ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 – MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 3122102815 – 3122103731
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımı:
a) Adı: 3 Grup 44 Kalem Kit Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: Detaylı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi Başhekimliği Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi: Tüm malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını takiben 15 takvim günü içinde ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi Depolarına tek seferde teslim edilmelidir.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.

3- İhalenin:
a) İhale tarihi ve saati: 16.04.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): ODTÜ – İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI – İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi – Çankaya / ANKARA

4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik kriterleri hakkında detaylı bilgilere ihale dokümanında yer verilmiştir.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek olup, yerli isteklilerin katılımına açıktır. İhale dokümanı EKAP üzerinden görülebilir ve teklif vermek isteyenlerin e-imza kullanarak indirmeleri gerekmektedir. Teklifler, e-imza ile imzalandıktan sonra ihale tarihine kadar EKAP üzerinden gönderilmelidir. Geçerlilik süresi 90 takvim günüdür.

Ayrıca, ihaleye kısmi teklif verilebilir, belirli bir tutarda geçici teminat gerekmektedir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez ve teklif fiyatı aşırı düşük bulunan isteklilerden açıklama istenecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu