Ankara PTT Başmüdürlüğü, Çankırı Atkaracalar PTT Müdürlüğü Tadilatı Başlıyor.

Çankırı Atkaracalar PTT Müdürlüğü Tadilatı ihalesi, Kamu İhale Kanunu’na göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Teklifler sadece EKAP üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. İhaleyle ilgili detaylar şu şekildedir:

1- İdarenin:
a) Adı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Ankara PTT Başmüdürlüğü Yapı İşleri Müdürlüğü
b) Adres: Eşref Bitlis Caddesi No:8 06102, Yenimahalle/Ankara
c) Telefon ve Faks Numarası: 3123075228 – 3123075090
ç) İhale Dokümanı İçin İnternet Sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale Konusu Yapım İşinin:
a) Adı: Çankırı Atkaracalar PTT Müdürlüğü Tadilatı
b) Niteliği, Türü ve Miktarı: 1 adet tadilat ve bakım onarım işleri
c) Yapılacağı/Teslim Edileceği Yer: Atkaracalar / Çankırı
ç) Süresi/Teslim Tarihi: Yer tesliminden itibaren 45 takvim günü
d) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin:
a) İhale Tarih ve Saati: 29.03.2024 – 10:30
b) İhale Komisyonu Toplantı Yeri: Eşref Bitlis Caddesi No:8 Kat:2 Toplantı Salonu 06102 Yenimahalle/Ankara

4- İhaleye katılma şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesi kriterleri belirtilmiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir ancak teklif vermek isteyenlerin, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmesi gerekmektedir.

8- Teklifler elektronik ortamda EKAP üzerinden e-imza ile imzalandıktan sonra ihale tarih ve saatine kadar gönderilmelidir.

9- İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir ve ihale sonucunda sözleşme imzalanacaktır.

10- İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00

Bu ihaleyle ilgili detaylı bilgiye EKAP üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu