Çetin Oktay Kaldırım kimdir? – Elips Haber

[ad_1]

Çetin Oktay Kaldırım kimdir? Çetin Oktay Kaldırım nereli ve kaç yaşındadır? Sorularının cevabı merak ediliyor Çetin Oktay Kaldırım’ın  kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Çetin Oktay Kaldırım kimdir? Çetin Oktay Kaldırım kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları yapılıyor. Çetin Oktay Kaldırım‘ın biyografisini haberimizde derledik…

Çetin Oktay Kaldırım kimdir?

Aslen Trabzon Çaykaralı olan Çetin Oktay KALDIRIM, 04.01.1974 yılında Bayburt’ta doğdu. Orta öğrenimini Bayburt’ta, lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesinde 2009 yılında tamamladı. 1998 yılında Gümrük Müsteşarlığı’nda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) alanında Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 01.05.2000 tarihinde naklen İçişleri Bakanlığı’na geçti. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiye’nin birçok bölgesinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Kaymakamlık, Genel Sekreterlik, Müsteşar Yardımcılığı ve Valilik görevi süresince Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Governance, Afet Yönetimi, Sınır Güvenliği, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, Yeni Nesil Kalkınma (Green, Smart, İnnovative Development), İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Rekabet, Kümelenme, Biyoteknoloji, Girişimcilik, Uluslararası İlişkiler gibi alanları kapsayan birçok seminer, etkinlik, program ve kursa katıldı. 2008 yılında Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi alanında eğitim aldı. 2008-2009 yıllarında İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği dalında Master programına katıldı. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Japonya’da Kırsal Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japon Kamu Yönetimi Örgütlenmesi hakkında programlara katıldı. Halen Harvard Üniversitesinde American Government: Constitutional Foundations ve U.S. Political Institutions: Congress, Presidency, Courts, and Bureaucracy ve Babson College’da: ‘The Entrepreneurial Mindset and Leadership’ ve ‘From Social Responsibility to Corporate Social İnnovation’ alanlarında eğitim programlarına devam etmektedir. Ayrıca yurt dışında birçok çalışma, toplantı ve resmi ziyarete katıldı. Bunların yanı sıra başta Elazığ ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri olmak üzere birçok afette fiili olarak vali, koordinatör vali olarak görev yapmış ve bu alanda almış olduğu eğitilmelerle birlikte Afet Yönetimi konusunda büyük bir birikim ve tecrübeye sahip olmuştur. Yukarıda detaylı özgeçmişi verilen Çetin Oktay KALDIRIM, evli ve üç çocuk babası olup İngilizceyi çok iyi düzeyde, Almanca ve Arapçayı orta düzeyde, Japoncayı ise başlangıç düzeyinde bilmektedir.
 
BİLGİ, DENEYİM VE PROJELERİ
Çetin Oktay KALDIRIM, kamu hizmetlerinin yeni yöntemlerle daha etkin ve verimli sunulması, kamu hizmet sunumlarında hız ve kaliteye ulaşma, insan odaklı yönetim ve yönetişim alanlarında bilgi ve deneyime sahiptir. Bunların yanı sıra;  kamu kurumlarının etkinlik, verimlilik ve kalitesini artırma, şeffaflık ve hesapverebilirliğini geliştirme ve yönetim kaynaklarını daha etkin kullanmaya ve kamunun performansını artırmaya olanak verme ve bu amaçla kamu yönetimi alanını özel sektör mantığıyla normalleştirme, kurumsallaşma ve özerk kurumları bakanlıklardan bağımsız konumlandırma, kamu-özel sektör ortaklıkları kurma, yeni yönetim teknik ve prensiplerini kamuda uygulama, yeni nesil güvenlik politikaları, yatırım ortamı ve ekosistemini iyileştirme alanlarında çalışmaları vardır. Dolayısıyla aşağıda sayılan alanlarda hem teorik hem de uygulama noktasında ciddi bir bilgi, uzmanlık ve deneyim edinmiştir:
•    Kamu Yönetimi ve Örgütlenmesinde Kavramsal ve Uygulamaya Dönük Perspektif ve Etkenler
•    Kamuda Hizmet Sunum Yöntem ve Sistemleri
•    Etik, Ekonomik, Çevre, Sosyal, Teknolojik Gelişmeler Boyutuyla Kamu Yönetim Anlayışı
•    Kamu Yönetiminde Uluslararası Yeni Yaklaşım ve Trendler
•    Bütüncül ve Kapsayıcı Kamu Yönetimi Anlayışı
•    Kamu Yapılanması ve Yönetiminin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadaki Rolü, Etkinliği ve Dinamiği
•    Siyasi Liderlik ve İstikrar, Devlet Sivil Toplum İlişkileri ve Sosyo-Ekonomik Dinamiklerin Kamu Örgütlenmesi Üzerindeki Etkisi
•    Kamu Kurumlarının Etkinlik, Verimlilik ve Kalitesini Artırma, Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğini Geliştirme, 
•    Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları Kurma ve Yeni Yönetim Teknik ve Prensiplerini Kamuda Uygulama
•    Bölgesel ve Yerel Kalkınma
•  Kamu Hizmet Sunumunda Mükemmelleşme, Kalite Standartlarının Yükseltilmesi, Hizmet Sunumunda Yeni Yaklaşımlar ve Hizmet Sunum Süreçlerinin Etkinliği ve Basitleştirilmesi
•    Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi Anlayışı
•    Performans Sistemleri ve Yönetimi
•    Kamu Hizmetlerinde Etkinlik ve Verimlilik
•    Bölgesel Kalkınma ve Kalkınmada Yeni Trendler
•    Rekabet, Yenilikçilik ve Kümelenme Politikaları
•    Yatırım Ortamını İyileştirme
•    Yönetişim
•    Digital Governance 
•    Kalkınma Ajansları
•    Risk yönetimi, Afet Yönetimi
•    Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Yönetimi
•    Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Bunun Gelişen Ülkelerde Uygulanması
•    Yeni Nesil Güvenlik Politikaları
•    Bilgi Teknolojilerinin Kamuda Kullanılması
•    Smart Cities
•    Biyoteknoloji 
•    Yazılım Köyleri
•    Yeni Nesil (Green, Smart, İnnovative) Kalkınma ve Sanayi Bölgeleri Oluşturma
•    Endüstri 4.0 Uygulamaları
•    İş Geliştirme Merkezleri, Business Centers
•    Nitelikli Eleman Yetiştirme ve Yeni Nesil Girişimcilik Merkezi Projesi
•    Gastronomi İnovasyon Kümesi (Local Turizm, Gastronomi Evi, Gastronomi, Müzesi, Lezzet Durakları)
•    KitchenTown modeli ile Gastronomi Girişimcilik Merkezi
•    Biyoteknoloji Merkezi
•    Food Valley
•    Organik Gıda Vadisi Projesi
•    İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Prototipleme ve Kuluçka Merkezi
•    Kooperatifçilik, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Girişimcilik
•    Doğu Karadeniz Lojistik Merkezi ve Yatırım Adası Projesi
•    DOKA-JICA (Japonya) Eko Turizm ve Kırsal Turizm Projesi
•    Doğu Karadeniz-JICA(Japonya) Kırsal Kalkınma ve Su Ürünleri Geliştirme Projeleri
•    Karadeniz Havzası Kurvaziyer Turizm Projesi
•    Karadeniz Havzası Ülkeleri Ticaret Ağı ve İşbirliği Projesi
•    Körfez Ülkeleri-Doğu Karadeniz Turizm İşbirliği ve Geliştirme Projesi
•    Fırtına Vadisi ve Kaçkar Dağları Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi
•    Çikolata Vadisi Projesi
•    Uzungöl-Ovit Kış Turizm Merkezi Master Planı
 
EĞİTİM BİLGİLERİ
•    Yüksek Lisans  : Portsmouth University, International Relations, 2008-2009
•    Üniversite         : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,  Kamu Yönetimi,  1998   
•    Lise                   : Erzurum, 1992
•    Ortaokul           : Bayburt İmam Hatip Lisesi, 1988
 
İŞ TECRÜBESİ
•    1998 Gümrük Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı
•    2000 Giresun Kaymakam Adayı
•    2003 Samsun Ayvacık Kaymakamı
•    2003 Siirt Baykan Kaymakamı
•    2005 Gümüşhane Torul Kaymakamı
•    2007 Şanlıurfa Vali Yardımcısı
•    2009 Nevşehir Ürgüp Kaymakamı
•    2010 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
•    2016 İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
•    2017 – 18.06.2020 Elazığ Valisi 
•    20.06.2020’den bu yana Sakarya Valisi
 
YABANCI DİL
•    İngilizce  : İleri Düzey
•    Almanca : Orta seviye
•    Japonca  : Başlangıç
•    Arapça    : Orta Düzey
  
KATILDIĞI PROGRAM, KURS, SEMİNER VE ÇALIŞMA ZİYARETLERİ
•   İtalya, Fransa, Bahreyn, İsviçre, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Polonya, Estonya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Japonya, Avusturya, Çin, Moğolistan, Singapur, Ukrayna, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, ABD, Gürcistan, Suudi Arabistan, İran, Sri Lanka ve Rusya çalışma ziyaretleri
•    İngiliz Dili Programı, East Anglia University, Norwich, İngiltere, 2001-2002
•    Kamu Diplomasisi Kursu, Milli Güvenlik Kurulu, 2002
•    Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması, İçişleri Bakanlığı, 2004
•    Sınır ve Gümrük İşlemleri, İçişleri Bakanlığı, 2007
•    Etkin Kamu Yönetimi ve Etkin Güvenlik Hizmet Sunumu Konusunda Yöneticilerin Kapasitesinin Geliştirilmesi, İçişleri Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği, 2007
•    Avrupa Birliği Proje Yönetimi Kursu, 2006
•    Kamuda Yönetişim Reformu, İçişleri Bakanlığı, 2006
•    Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi, Civil Service College, Dışişleri Bakanlığı, Singapur, 2008
•    MPA, Masters in Public Administration, Portsmouth University, 2008-2009
•    Bölgesel Kalkınma, DPT, 2010-2011
•    Japonya Kırsal Kalkınma Politikaları, Afet Yönetimi ve Kamu Yönetimi Örgütlenmesi, JICA, Japonya, 2012-2013-2014
•    Harvard University, U.S. Political Institutions: Congress, Presidency, Courts and Bureaucracy, 2020-2021
•    Harvard University, American Government: Constitutional Foundations, 2021
•    Babson College, The Entrepreneurial Mindset and Leadership, 2022
•    Bobson College, From Social Responsibility to Corporate Social İnnovation, 2023

 TEZ, MAKELE VE YAZILARI
•    Kırsal Kalkınma, Kaymakamlık Tezi
•  Yeni Kamu Yönetiminin Çeşitli Uygulamaları, İngiltere ve Türkiye Özelinde Bir Farklılık Analizi, Variations of New Public Management; An analysis of divergence with particular reference to United Kingdom and Turkey (MPA, Thesis), İngiltere Yüksek Lisans Tezi
•    Lojistik Sektörü
•    Doğu Karadeniz’de Organik Tarım
•    JICA Örneğinde Bir Japonya Değerlendirmesi
•    Doğu Karadeniz Bölgesi İmalat Sanayi Potansiyeli
•   The Strategic Response of Sanliurfa Special Provincial Administration to the Issue of Improving the Living Standards of People Living in Sanliurfa
•    The Changing Face of Traditional Civil Service in United Kingdom
•    Have the recent developments in public sector brought back “Big Government”?
•    The Comparison of New Public Management Applications in United Kingdom and Turkey
•    The search for a paradigm shift in public management: What is the problem with New Public Management?
•    COREPER: The Role and Importance of the Committee of Permanent Representatives In European Union

Ekrem Kalkan kimdir? Derince silosundaki patlamada ölen işçi Ekrem Kalkan kimdir? 
Ekrem Kalkan kimdir? Derince silosundaki patlamada ölen işçi Ekrem Kalkan kimdir? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Çetin Oktay Kaldırım “vali-mülkiye başmüfettişliği” görevine getirildi.

[ad_2]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu