Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Önemli İhale Duyurusu!

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından veri konsolidasyonu hizmeti alınacaktır.

Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu kapsamında hizmet temini için açık ihale usulüyle ihale edilecek olan iş, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre yapılacaktır. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

1- İdarenin
a) Adı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
b) Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi 2082.Cadde No:52 Kat:18 Çankaya/Ankara
c) Telefon ve faks numarası: 3124102050 – 3122862614
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımı
a) Adı: Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu Kapsamında Hizmet Temini İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu kapsamında 02.12.2024 tarihine kadar gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya/Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 20.05.2024, işin bitiş tarihi 02.12.2024
d) İşe başlama tarihi: 20.05.2024

3- İhalenin
a) İhale tarihi ve saati: 29.04.2024 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 18. Kat İhale ve/veya Toplantı Salonu

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesi
– İsteklilerin belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri EKAP üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir.
– İstekliler iş deneyimlerini gösteren belgeleri sunmalıdır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı EKAP üzerinden görülebilir ve e-imza kullanılarak indirilmelidir.
8- Teklifler, e-imza ile imzalanarak ve e-anahtar ile birlikte EKAP üzerinden gönderilmelidir.
9- Teklifler, götürü bedel üzerinden verilmelidir.
10- İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler geçici teminat vereceklerdir.
12- Elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gün olacaktır.
14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu