Domaniç (Kütahya) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kesin Projesi için Elektronik Ortamda İhale Başlıyor

Domaniç (Kütahya) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kesin Projesi hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi gereğince açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir:

1- İdarenin
a) Adı: İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi: Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 06560 – YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 3125087702 – 3125087799
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımı
a) Adı: Domaniç (Kütahya) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kesin Projesi
b) Niteliği, türü ve miktarı: DOMANİÇ(KÜTAHYA) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kesin Projesi Hazırlanması İşi. Detaylı bilgi için EKAP üzerindeki ihale dokümanı incelenebilir.

3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 16.04.2024 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 R Blok Yenimahalle / ANKARA

… (devam eden kısımların özeti)

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecek, ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek, ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilecektir. İsteklilerin tekliflerini EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlayarak göndermeleri gerekmektedir. Geçerlilik süresi 90 takvim günü olan tekliflerde, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler belirledikleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez ve diğer detaylar ilan metninde belirtilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu