Keçiören Belediyesi, Aşağı Eğlence Mahallesi’ne Kültür Merkezi Yapım İşi İhalesi Açıyor!

Aşağı Eğlence Mahallesi 9005 Ada 3 Parsel Kültür Merkezi Yapım İşi, KEÇİÖREN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi gereğince açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Teklifler sadece EKAP üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. İhale hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin
a) Adı: KEÇİÖREN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: KALABA MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI 1 06290 KALABA KEÇİÖREN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 3123611031 – 3123611084
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işi:
a) Adı: Aşağı Eğlence Mahallesi 9005 Ada 3 Parsel Kültür Merkezi Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 2095,00 m2 Oturum Alanına Sahip, 1 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat, 2 Normal Kat ve Çatı katı Olan Betonarme Bina İnşaatı yapım işi
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi 9005 Ada 3 Parsel
ç) Süresi/teslim tarihi: 540 takvim günü
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin
a) İhale tarihi ve saati: 26 Nisan 2024 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri: Fen İşleri Müdürlüğü-İhale Servisi

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler belirtilmiştir.
– İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri EKAP üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir ancak teklif verme aşamasında e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur.
8. Teklifler, e-imza ile ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

Diğer detaylar ve ihale şartları ilgili internet adresinden incelenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu