KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nedir? Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Nelerdir? 2023

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nedir?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nedir Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Nelerdir

KOSGEB Genç Girişimci Desteği, 18-29 yaş arasındaki girişimcilere yönelik olarak verilen destektir. Bu destek kapsamında genç girişimcilere, işletme kuruluşu, makine-teçhizat-donanım alımı ve işletme giderleri olmak üzere üç farklı kalemde destek sağlanır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Başvuru Şartları

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Başvuru Şartları

  • Başvuru sahibinin 18-29 yaşları arasında olması
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
  • Girişimci adayının desteklenecek işletme için hazırlamış olduğu proje planının değerlendirme kriterlerin karşılanması ve yeterli puanı alması gerekmektedir.
  • Faaliyet konusu imalat, teknoloji, hizmet ve bilişim sektörü gibi çağın gerektirdiği yenilikçi ve katma değeri yüksek sektörler arasından yer almalıdır.
  • Daha önce KOSGEB tarafından sunulan hibe veya faizsiz kredi kullanmamış olması gerekmektedir.

Yaş Sınırları ve Genç Girişimci Tanımı

KOSGEB Genç Girişimci Desteği’nden yararlanmak isteyen kişilerin, başvuru yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. Bu şartın yanı sıra başvuran kişinin, yeni bir işletme kurma niyetiyle KOSGEB’e başvurması ve işletmenin kuruluşundan sonraki ilk 6 ay içerisinde KOSGEB Genç Girişimci Desteği için başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca başvuran kişinin, işletmenin en az yüzde 50 oranında ortağı olması veya tek başına sahibi olması gerekmektedir.

İş Fikri ve Proje Değerlendirmesi

KOSGEB Genç Girişimci Desteği başvuruları, iş fikri ve projenin KOSGEB tarafından değerlendirilmesiyle gerçekleşir. Buna göre başvuru sahipleri, proje başvuru formunu doldurarak KOSGEB’e teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuruda yer alan iş fikrinin orijinalliği, girişimcinin işletmede üstleneceği rol, pazarlama stratejileri, ürün/hizmet sunumu, rekabetçi avantajlar, riskler, başvuru sahibinin deneyim ve yetkinlikleri, sosyo-ekonomik etkisi gibi kriterler değerlendirmeye tabii tutulmaktadır.

Ekonomik ve Finansal Kriterler

KOSGEB Genç Girişimci Desteği’nden yararlanabilmek için başvuru sahibinin, yeni kurulacak işletmeye yönelik bilanço esas alınarak hesaplanan net satış hasılatının 500 bin TL’yi aşmaması gerekmektedir. Ayrıca işletmenin ilk kuruluş yılında en az 3 çalışanı istihdam etmesi ve ilk 6 ay içerisinde faaliyette olması şartı aranmaktadır. Başvuru sahibinin, kendisine veya işletmeye ait başka bir KOSGEB desteği bulunmaması ve KOSGEB ile borçlu olunmaması da başvuru şartları arasındadır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Neleri Kapsar?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Neleri Kapsar

İşletme Kuruluşu ve Giderlerin Desteklenmesi

KOSGEB Genç Girişimci Desteği, yeni girişimcilerin işletmelerini kurmaları ve işletme giderlerini karşılamaları için gerekli finansal desteği sağlamaktadır. Bu destek kapsamında; işyeri kira desteği, makine ve ekipman alım desteği, yazılım desteği, reklam ve tanıtım desteği gibi birçok farklı destek sunulmaktadır.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

KOSGEB Genç Girişimci Desteği kapsamında, genç girişimcilerin işletmelerini kurarken ve işletmelerini büyütürken gerekli olan eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır. İş planı hazırlama, pazarlama, finans, insana kaynakları yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik, dijitalleşme gibi farklı konularda, KOSGEB tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılmak mümkündür.

İşletme Geliştirme ve Yenilikçilik Desteği

KOSGEB Genç Girişimci Desteği kapsamında, işletmelerin büyütülmesi ve yenilikçilik konusunda destek sağlanmaktadır. Bu destekler; işletme geliştirme programı, KOBİ Gelişim Destek Programı, Ar-Ge Destek Programları ve İnovasyon Destek Programları gibi farklı programlar kapsamında sunulmaktadır. İşletmeler bu destekler sayesinde daha rekabetçi bir yapıya kavuşabilirler.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nasıl Alınır?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nasıl Alınır

KOSGEB Genç Girişimci Desteği almak için öncelikle KOSGEB‘in internet sitesinden başvuru yapmak gerekir. Başvuru sonrasında proje değerlendirme süreci başlar ve başvuru sahibi istenilen belgeleri teslim etmek zorundadır. Değerlendirme sonucu kredi limiti belirlenir ve işletme sahibi, belirlenen kredi limiti doğrultusunda faizsiz kredi kullanabilir.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Başvuru Süreci

Başvuru Belgeleri ve İstenilen Bilgiler

KOSGEB Genç Girişimci Desteği’nden yararlanmak isteyen kişilerin başvuru için gerekli olan belgeler; iş fikri başvuru formu, sabıka kaydı, son 6 ay içerisinde alınmış ikametgah belgesi, mezuniyet belgesi, ilgili noter tasdikli belgeler, vergi levhası, ön beyanname, banka hesap bilgileri gibi belgelerdir.

Değerlendirme Süreci ve Sonuç Bildirimi

Başvuru sahipleri, başvurularının ardından iş fikri ve projeleri KOSGEB tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde başvuran kişiye dönüş yapılır ve başvuru sonucu hakkında bilgi verilir.

Desteğin Kullanımı ve İzleme Süreci

Destek sağlandıktan sonra, girişimciye KOSGEB tarafından verilen destekler kullanılır ve genç girişimci işletmesi izlenir. İzleme süreci, işletmenin KOSGEB desteklerinden nasıl faydalandığı, işletmenin büyümesi, gelir-gider dengesi, istihdam durumu ve diğer kriterler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Miktarı ve Özellikleri

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Miktarı ve Özellikleri

KOSGEB Genç Girişimci Desteği kapsamında, desteklenen işletmenin ihtiyacı doğrultusunda üç farklı kalemde destek verilir. Bu kalemler şunlardır:

  • İşletme Kuruluşu Desteği: Azami 50.000 TL hibe desteği sağlanmaktadır.
  • Makine-Ekipman-Donanım Desteği: Azami 90.000 TL hibe desteği sağlanmaktadır.
  • İşletme Giderleri Desteği: Azami 40.000 TL hibe desteği sağlanmaktadır.

Ayrıca KOSGEB Genç Girişimci Desteği ödemeleri 36 ay vade ve 6 ay ödemesiz dönem seçeneği ile yapılır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Alan Girişimcilerin Deneyimleri

KOSGEB Genç Girişimci Desteği alan girişimciler, işlerini büyütmeye ve geliştirmeye yönelik önemli bir destek aldıklarını belirtmektedir. KOSGEB Genç Girişimci Desteği, iş fikirlerine yatırım yapmak isteyen genç girişimcilerin fikirlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmakta ve girişimcilik yolculuğunda önemli bir adım olmaktadır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği ve İş Fikri Geliştirme Süreci

KOSGEB Genç Girişimci Desteği yalnızca işletmenin kuruluşuna yönelik değil, aynı zamanda iş fikrinin oluşturulmasına da destek vermektedir. Bu kapsamda KOSGEB tarafından iş planı hazırlama eğitimleri düzenlenir ve başvuru sahipleri bu eğitimleri alarak iş planlarını hazırlayabilirler. İş planı değerlendirme sürecinde, başvuru sahipleri işletmelerinin finansal durumunu, ürün/hizmetlerini, hedeflerini ve diğer unsurları belirleyen bir plan sunarlar. KOSGEB bu planı, proje puanlaması sistemiyle değerlendirir. Eğer plan gerekli değerlendirme kriterlerini yerine getiriyorsa, destek sağlanır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği İle İşletme Kurma Süreci

KOSGEB Genç Girişimci Desteği ile işletme kurmak isteyen girişimciler, KOSGEB’in internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup teslim ederek süreci başlatabilirler. Başvuru sürecinde girişimcilere, iş planı hazırlama eğitimleri de verilir. Başvuru sahiplerinin planları, projenin niteliğine göre KOSGEB tarafından belirlenen danışmanlarca incelenir, değerlendirme sonucunda destek sağlanması hakkında bir karar verilir.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği ve Eğitim Programları

KOSGEB, genç girişimcilere yönelik pek çok eğitim programı düzenlemektedir. Bu eğitimler, iş planı hazırlama eğitimleri, pazarlama, satış, finans, insan kaynakları yönetimi, dış ticaret, yönetim becerileri, üretim teknolojileri, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve girişimcilik, dijitalleşme gibi konuları kapsamaktadır. Bu eğitimler, genç girişimcilerin işletmelerini kurarken ve büyütürken gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği İle Başarıya Ulaşan Girişimcilerin Hikayeleri

KOSGEB Genç Girişimci Desteği alan pek çok girişimci, başarı hikayeleriyle dikkat çekmektedir. Bu girişimciler, aldıkları destek sayesinde iş fikirlerini hayata geçirmişler ve işletmelerini başarıya taşımışlardır. KOSGEB’in düzenlediği programlardan ve verdiği eğitimlerden yararlanan girişimciler, işlerinin büyümesi konusunda önemli bir adım atmışlardır. KOSGEB Genç Girişimci Desteği alan girişimcilerin hikayeleri, diğer genç girişimciler için ilham kaynağı olmaktadır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru Süreci ve Belgeler

KOSGEB Genç Girişimci Desteği başvuru süreci nasıl işler?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği başvuru süreci iş fikrinin orijinalliği, girişimcinin işletmede üstleneceği rol, pazarlama stratejileri, ürün/hizmet sunumu, rekabetçi avantajlar, riskler, başvuru sahibinin deneyim ve yetkinlikleri, sosyo-ekonomik etkisi gibi kriterler değerlendirmeye tabii tutulur. Başvuru sahipleri, proje başvuru formunu doldurarak KOSGEB’e teslim etmeleri gerekmektedir.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği için hangi belgeler gereklidir?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği için iş fikri başvuru formu, sabıka kaydı, son 6 ay içerisinde alınmış ikametgah belgesi, mezuniyet belgesi, ilgili noter tasdikli belgeler, vergi levhası, ön beyanname ve banka hesap bilgileri gereklidir.

Destek Miktarı ve Geri Ödeme Şartları

KOSGEB Genç Girişimci Desteği ile ne kadar destek verilmektedir?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği ile yeni kurulacak işletmeye yönelik bilanço esas alınarak hesaplanan net satış hasılatının %60’ına kadar destek sağlanmaktadır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği geri ödeme şartları nelerdir?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği geri ödemesiz bir destektir. Ancak, işletme kurulduktan sonra belirli bir süre içerisinde faaliyete geçirilmemesi veya kullanılmaması durumunda girişimci, aldığı desteği geri ödemekle yükümlüdür.

Desteğin Kapsamı ve İşletme Süreci

KOSGEB Genç Girişimci Desteği hangi konularda destek sağlamaktadır?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği işletme kuruluşu ve giderlerin desteklenmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, işletme geliştirme ve yenilikçilik desteği konularında destek sağlamaktadır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği aldıktan sonra işletme hangi süreçleri takip etmelidir?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği aldıktan sonra işletme, desteklerin kullanımı ve izleme süreci konularında KOSGEB tarafından yönlendirilir. İşletmenin kullanmış olduğu destekler, izleme sürecinde KOSGEB tarafından denetlenir.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği aldıktan sonra eğitim ve danışmanlık hizmetleri nasıl sağlanmaktadır?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği kapsamında sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetleri, KOSGEB tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde veya uzman kişiler tarafından verilmektedir. Eğitim programları, iş fikri geliştirme, işletme yönetimi, finansal planlama, pazarlama stratejileri, risk yönetimi, dijitalleşme gibi konuları kapsamaktadır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği alan bir işletme, destekten yararlanarak ne gibi avantajlar elde edebilir?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği alan bir işletme, destekler sayesinde asgari işletme düzeyine kadar ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklara sahip olabilir. Ayrıca, işletme sahibi ve çalışanlarına sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde işletmenin yönetimi ve verimliliği artar. İnovasyon ve girişimcilik faaliyetlerine yönelik destekler de işletmenin rekabet gücünü artırır ve piyasada daha öne çıkmasını sağlar.

KOSGEB Kadın Girişimci Kredisi: Kadınların İş Dünyasında Parlamasına Yardımcı Olan Destek Programı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu