ÜBYS Yüz Akı Bir Proje Oldu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından yazılımı yapılan Üniversite Bilgi İdare Sisteminin (ÜBYS) “Paydaş Kurum Çalıştayı” Bilgi Süreç Daire Başkanlığınca düzenlendi.

İKÇÜ konut sahipliğinde beşincisi yapılan çalıştayın açılışına, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bölümler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Takım Tahlilleri Dairesi Lideri Zübeyde Zeren Çakmak, YÖK Bilgi İdaresi İzleme ve Kıymetlendirme Daire Lideri Abdullah Lider Türkoğlu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bilgi ve İrtibat Teknolojileri Daire Lideri M. Raşit Özdaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uzmanı Mürüvvet Ünal Bayram, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzmanı Cihan Cenk Çiçek, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Bilgi Süreç Daire Lideri Fatih Tunçez, Huawei Cloud Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Ken Xhu, Huawei Cloud Türkiye İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Yiğitcan Kutay Güler, Huawei Bulut Tahlilleri Kıdemli Müdürü ile UBYS paydaş üniversitelerinin rektörleri, rektör yardımcıları, genel sekreterleri, bilgi süreç daire liderleri ve çok sayıda uzman katıldı.

Bugüne Kadar Desteklediğimiz Projelerin Yüz Akıdır

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Dallar ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı, projelendirme sürecinden bu yana takip ettikleri ÜBYS’nin başarılı bir yol haritasıyla ilerlemesinden duydukları memnuniyeti paylaştı. Projenin birinci olarak kamuda tasarruf prensibinden hareketle başladığını, geliştirilen entegre modül sayesinde birçok kurumun muhtaçlığına karşılık veren bir sistem haline geldiğini aktaran Balcı, “ ÜBYS o zamanki ismiyle Kalkınma Bakanlığı Uyumunda başladı; Başkanlığımız ve İKÇÜ iştirakinde hayata geçirildi. 2011 yılında bu projenin birinci adımları atıldığında hedeflenen nokta öncelikli olarak kamu tasarrufuydu. Proje amaçlananın üzerinde muvaffakiyet göstermiştir ve 36 entegre modülü ile yükseköğretim kurumlarının tüm gereksinimlerine karşılık verir hale gelmiştir. Gelinen noktada devletin desteklediği en uzun soluklu projelerin de başında geliyor. Süratle gelişen ÜBYS, bugüne kadar desteklediğimiz projelerin yüz akıdır. Tüm üniversitelerimizin paydaşlığında şekillenen ulusal bir yazılım olarak daha büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum. Sistemin dinamik ve modüler yapısı yanında tüm paydaşların sahiplenişi bizi öteki projeler için ümitlendiriyor. Çalıştayda Strateji Bütçe Başkanlığı olarak biz sizleri dinlemeye geldik. Her bir öneriyi çok değerli buluyoruz ve geliştirmeler için gerekli adımları hayata geçirmeye hazırız. Emek veren herkesi yürekten kutluyorum” biçiminde konuştu.

 Paydaşlarımızla Yazılan Bir Muvaffakiyet Hikâyesi

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, 2011 yılında projelendirilen ÜBYS’nin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının takviyesiyle artık İKÇÜ’nün yüz akı bir markası haline geldiğini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Köse, “ÜBYS, bir sinerji projesidir ve bu manada bir örneği bulunmamaktadır. Sinerji projesi olmasını sağlayan ve onu başkalarından ayıran özelliği, bu yazılımın paydaş iştirakinde gelişmesi ve her bir paydaşımızın katkısı ile büyümesidir. Bu haliyle proje bir muvaffakiyet öyküsüdür ve bu başarıda paydaş tüm üniversitelerimizin eşsiz katkısı vardır. Biz, ülkemiz yükseköğretiminin tek bir data tabanı üzerinden işlemesini, büyük datanın ortak biçimde analitiğinin yapılmasını maksat olarak bugün itibariyle ortaya koymak isteğindeyiz. Akademik performans sisteminden, yayın paylaşımına, öğrenci eğitiminde etkililikten yer kullanımına, kaynakların planlanmasından kullanılmasına kadar her adımı bu sistem üzerinden yürütebilecek bir yapıyı birlikte geliştirmek arzusundayız” diye konuştu.

Dijital Üniversite Konseptine Uygun

Sistemle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Köse, ÜBYS’nin dijital üniversite konseptine uygun olarak geliştirildiğini,  üniversiteler için büyük sorun olan tek bir noktadan yönetilemeyen, birbirleriyle entegre çalışmayan bilişim sistemleri sorununa bir tahlil sunduğunu kaydetti Prof. Dr. Köse, “Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ‘Dijital Seferberlik Dönemi’ ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yürüttüğü ulusal teknoloji atağı kapsamında ÜBYS, büsbütün kurumumuz mühendisleri ile üretilen yerli ve ulusal olma özelliğini taşımaktadır. ÜBYS, tüm sistem içerisinde üniversitenin tüm süreçlerinde yanlışsız ve erişilebilir olmasını sağlıyor. Kurumların birlikte çalışması halinde neler başarabileceğinin de tam bir ispatı niteliğinde. Kullanan kurumlara bütçe ve iş gücü tasarrufu yapmasının yanında süreçlerin ve ölçümlerin kolaylığına imkân sunuyor” dedi.

UBYS, Kamu Hizmet Sunumunda Verimliliğe Katkıda Bulunuyor

Pandemi sonrası devirde yükseköğretim kurumlarının gereksinimleri doğrultusunda projenin ivme kazandığını ve kamu hizmet sunumunda verimlilik ve aktiflik artırıcı istikametinin öne çıktığını vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Takım Tahlilleri Dairesi Lideri Zübeyde Zeren Çakmak, farklı kurumlarda başka ayrı teşebbüsler yerine iş birliğine dayalı bir anlayışın benimsenmesinin kamu kaynaklarının tesirli kullanılmasını sağlayacağını belirtti. Çakmak, “Farklı üniversiteler tarafından misal yazılımların geliştirilmesi ya da tedarik edilmesi gereksiz bir maliyete neden olmaktadır. Bu olumsuzluğun engellenmesi yoluyla tasarruf sağlanacaktır. Ayrıyeten proje ile üniversitelerin bilgi süreç sistemlerinde standardizasyonun gerçekleştirilecektir.  Bilgi süreç alanındaki işçi istihdam masraflarından tasarruf edilmesi de mümkün olabilecektir. Projenin kurumlar ortası bir sinerji yaratması ve üniversitelerin kendi kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi istikametinde adımlar atılması da değer taşımaktadır. Bu kapsamda ÜBYS’nin Yükseköğretim Şurası Başkanlığının uyumunda yürütülmesi istikametinde atılan adımlar atılması Bakanlığımızca epey önemsenmektedir. Projenin tüm yükseköğretimi düzenleme ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine istikamet verme yetkisine sahip olan Yükseköğretim Şurası Başkanlığı uyumunda yürütülmesi, projenin devamlılığının sağlanması ve yaygınlaşmasında kıymetli bir katkı sağlayacaktır. Böylelikle projeden beklenen kamu tasarrufunun da maksimize edileceği düşünülmektedir” halinde konuştu.

Bulut Sistemleri Kamuda Maliyeti Yarı Yarıya Azaltıyor

Yerli ve ulusal olarak geliştirilen ve kamuda yinelenmiş yatırımları önleyici özelliği ile öne çıkan ÜBYS’nin emsal yaklaşımlara istikamet göstereceğine inandığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uzmanı Mürüvvet Ünal Bayram, konuşmasının başında ofisin 7 bine yakın hizmete ve bine yakın kuruma rehberlik ettiğini söyledi. Yeni Dijital Devlet Stratejisi Vizyonunun bilgiye dayalı ve kullanıcı odaklı bir kamu hizmet sunumu ve iştirakçi bir siyaset geliştirme yapısı olduğunun altını çizen Bayram, “ÜBYS çalıştayı kapsamında bugün ele alınacak olan bulut bilişim projesi ile ilgili çok sayıda çalışmayı yürütüyoruz. Kamu Bulut Bilişim Stratejisi çalışmalarının son etabına yaklaşıldı. Stratejinin temel maksadı, kamu kurumlarının BT altyapısı muhtaçlıklarının mümkün olduğunca ticari bulut hizmet sağlayıcılardan temin edilmesi istikametinde. Bu manada, belirlenen yol haritasının kamuda bir milat niteliğinde olması kelam konusu. Maksat; hem insan kaynağı ve maliyet tasarrufu sağlanması hem de yenilikçi teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak üretkenliğin artırılması. Tahliller kamuda bulut bilişim kullanımı yoluyla bilgi teknolojisi harcamalarından %50’ye varan oranda tasarruf etme potansiyeli olduğunu göstermekte. Kamu Bulut Bilişim Stratejisi ile bir arada, bulut hizmet sağlayıcılara yönelik belgelendirme kriterleri ile kurumların buluta geçiş süreçlerini kolaylaştırmak hedefiyle bir Göç Rehberi de kurgulanmakta. Kamu kurumlarının bilgi süreç yapılanmalarının bulut bilişime hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalar da gündemimizde. Bu kapsamda işaretlenecek geçiş önümüzdeki periyotta ÜBYS’nin bulut bilişim projesini de destekleyecektir. Kamuda bilgi teknolojisi altyapısında aktifliği artırmak hedefiyle yürüttüğümüz bir öteki çalışma ise açık kaynak kodlu yazılımların kamuda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik. Bu kapsamda bir Genelge Taslağı ve açık kaynak kodlu yazılımlara geçişe ait bir rehber hazırlığı devam ediyor” dedi.

1 Milyon Öğrenciye, 40 Bin İşçiye Ulaşıldı

İKÇÜ Bilgi Süreç Daire Lideri Fatih Tunçez de yaptığı sunumunda sistemin geldiği son nokta hakkında iştirakçilere bilgi verdi. 36 entegre modüllü bütünleşik sistem ÜBYS’nin; dijitalleşme, kamu tasarrufu, iş gücü tasarrufu, kurumsallaşma, akademik ve idari süreçlere,  kalite ve akreditasyon süreçlerine olan katkılarından bahseden Lider Tunçez, “Yola çıktığımız 2012 yılında tek kurumda başladığımız sistem uygulaması, 2023’e geldiğimizde 23 üniversite ile imzalanan protokol ile bir milyondan fazla öğrenciye, 40 bin çalışana ulaştı. 19 kurumda faal kullanılmakta, 3 kurumda geçiş çalışmaları devam etmekte, 4 kurum ile protokol evresindeyiz. 11’inci Kalkınma Planına ve Ulusal Teknoloji Atağı kapsamına uyumlu olarak YÖK Dijital Üniversite Konsepti ve Büyük Data Projesi, TÜBİTAK İnançlı Yazılım Geliştirme Standartları, Memleketler arası OWASP Standartları çerçevesinde dünya çapında en büyük yazılımların geliştirilmesinde kullanılan metotlar, sistematikler ve teknolojileri kullanarak yolumuza devam ediyoruz” sözlerini kullandı.

Program, protokol konuşmalarının akabinde paydaş kurum ve başkanlık/bakanlık yetkilileri için hazırlanan ÜBYS durum kıymetlendirilmesi beklentiler ve amaçların görüşülmesi ve Bulut Bilişim Projesi Hakkında Bilgilendirme oturumlarıyla devam etti.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu